sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Ông Đinh Quốc Tuấn
Giám Đốc - 0913 354 198

Khay Nhựa PP

Khay nhựa PP
Khay nhựa PP
Khay nhựa PP
Khay nhựa PP
Khay nhựa PP
Khay nhựa PP
Màng PP
Màng PP
Màng PP
Màng PP

Khay Nhựa PS

Khay nhựa PS
Khay nhựa PS
Khay nhựa PS
Khay nhựa PS
Khay nhựa PS
Khay nhựa PS
Màng nhựa PS
Màng nhựa PS
Màng nhựa PS
Màng nhựa PS

Khay Nhựa Pet

Khay nhựa PET
Khay nhựa PET
Khay nhựa PET
Khay nhựa PET
Khay nhựa PET
Khay nhựa PET
Màng nhựa PET
Màng nhựa PET
Khay nhựa PET
Khay nhựa PET